Datum Uhrzeit Veranstaltung
26.06.2018 13:00 - 14:00 Sprechzeit bei Jutta Martin
ÖHSG-Raum V234, Kempten
28.06.2018 13:00 - 13:30 Sprechzeit bei Martin Graefen
ÖHSG-Raum V234, Kempten
28.06.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
03.07.2018 13:00 - 13:50 Sprechzeit bei Jutta Martin
ÖHSG-Raum V234, Kempten
03.07.2018 19:30 - 21:00 Engagiert für Integration
Haus International, Kempten
05.07.2018 13:00 - 13:30 Sprechzeit bei Martin Graefen
ÖHSG-Raum V234, Kempten
05.07.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
10.07.2018 13:00 - 13:50 Sprechzeit bei Jutta Martin
ÖHSG-Raum V234, Kempten
12.07.2018 13:00 - 13:30 Sprechzeit bei Martin Graefen
ÖHSG-Raum V234, Kempten
12.07.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
19.07.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
26.07.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
13.09.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
20.09.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
27.09.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern
04.10.2018 16:45 - 17:30 Christliche Meditation
Kirche St. Franziskus Kempten, Kempten Bayern